FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Multiméterek
Lakatfogók
Szigetelési ellenállás mérők
Földelési ellenállás mérők
Hurokellenállás mérők
Áram-védőkapcsoló mérők
Multifunkciós (Érintésvédelmi) műszerek
• Kyoritsu
• technikai adatok
• 6010B
• 6011A
• 6016
• Megrendelés
egyéb eszközök
• Elektromos készülék vizsgáló műszer
• Hordozható professzionális teljesítménymérő
• Feszültségmérők (új) 170, 171
• Tanácsadás, Megrendelés
• Teljesítménymérő analizátor
• Flexibilis lakatfogós mérő
• Vékony, könnyű lakatfogó

Multifunkciós műszer

KEW 6016
 
 
Folyamatosságmérés
Folyamatos mérés érhető el a teszt gomb rögzítésének kihasználásával.Választható hangjelzés a folyamatosság vizsgálatánál.A nullázási lehetőség megszünteti a tesztkábelek hatását a mérési eredményben,a nullázott érték kikapcsolás után is megörződik.Feszültség alatt lévő áramköröknél a  készülék figyelmeztet a LED villogásával ,hangjelzéssel,a kijelzőn megjelenő jelzéssel.
Szigetelésmérés
Három választható feszültség 250V, 500V és 1000V. Az auto kisütés funkció gondoskodik az áramkörök mérés utáni biztonságossá tételéről.Egy piros LED világít és figyelmeztet a nagyfeszültség jelenlétére az áramkörök tesztelése
és kisütése alatt. Feszültség alatt lévő hálózatra történő csatlakozáskor  a  készülék figyelmeztet a LED villogásával ,hangjelzéssel,a kijelzőn megjelenő jelzéssel.
Hurokimpedancia mérés
A szabvány által védett (ATT) te-chnológia alacson áramú hurokmérést tesz lehetővé nagy pontosság mellett és rövid mérési idővel az RCD leoldása nélkül.
A nagyáramú alternatíva is választható a még nagyobb pontosságért és gyorsabb mérésért. A következő mérés alapbeállítása kisáramú, ez az RCD-k véletlen leoldása ellen véd.A KEW 6016 lehetővé tesz a fázis és fázis közötti mérést is a hurokmérésnél.
6016
CE
PSC / PFC Mérés
A várható rövidzárási áram(PSC) és a várható hibaáram(PFC) automatikusan számítódik és kijelzésre kerül a képernyőn.Akárcsak a hurokmérésnél itt is alacsony és nagy áramú opció van ,alapértelmezésben az alacsony árammal az RCD-k véletlen leoldásának elkerüléséért.
RCD mérés
A KEW 6016 széleskörű RCD teszt lehetőségekkel rendelkezik a következő típusokhoz: RCD / AC (váltakozóáramú), RCD / A (pulzáló közvetlen áram), általános és Szelektív (késleltetett). 
Mérések lehetségesek az RCD szabványos áramának 1/2x, 1x, 5x -vel. Ezen kívül lehetőség van Ramp tesztre és auto tesztre is ahol minden eredmény a képernyőre kerül.Az érintési feszültséghatár az alkalmazástól függően 25V és 50V lehet.
Földelésmérés
A klasszikus Volt-Amper mórdszer használata két külső földelőtüskével feleslegessé teszi a külső áramforrás használatát. Az összes szükséges kábel és földelőtüske alaptartozéka a készüléknek.
Fázis sorrend / Fázisforgás
A KEW 6016 képes ellenőrizni a fázisforgást három fázisnál és egyértelműen sorrenddel a képernyőn.
Feszültségmérés
A feszültségmérésen túl a funkció kijelzi a mért feszültség frekvenciáját is.